Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Η Opel βρίσκει τον δρόμο της μέσα στον Ομιλο PSA

Η Opel βρίσκει τον δρόμο της μέσα στον Ομιλο PSA


Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, από τότε που η Opel απορροφήθηκε από το γκρουπ PSA. Τα πρώτα μετρήσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία του Ομίλου είναι ανοδική και το μερίδιο αγοράς σήμερα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 17%. Έτσι ουσιαστικά γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος, κατασκευαστής αυτοκινήτων στη γηραιά ήπειρο, διεκδικώντας την πρώτη η δεύτερη θέση στις κύριες αγορές.
Παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων παραμένουν ίδια. Η ομάδα διοίκησης της Opel θα εκπονήσει εκ νέου σχέδιο για τις επόμενες 100 ημέρες. Συνέργειες εντός του Ομίλου PSA, όπως στους τομείς προμηθειών και ανάπτυξης, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο και θα αποφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας ύψους περίπου 1,7 δισεκ. ευρώ, με τρέχουσες ισοτιμίες.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας θετικής λειτουργικής ταμειακής ροής μέχρι το 2020 και η επίτευξη αύξησης 2% του περιθωρίου μέχρι το 2020 και 6% μέχρι το 2026.