Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Σταθερά ανοδική πορεία με πάνω από 129.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο η Ford Mustang


Από τα πλέον δημοφιλή sports coupe στον κόσμο είναι η Ford Mustang, καθώς οι παγκόσμιες περσινές πωλήσεις του μοντέλου ανήλθαν σε 125.809 μονάδες.
Τα στοιχεία των πωλήσεων συλλέχθηκαν από κυβερνητικές και άλλες πηγές και αποτελούν το 95% των παγκόσμιων πωλήσεων νέων οχημάτων σε πάνω από 80 χώρες.
Από τις παγκόσμιες ταξινομήσεις η Ford ανέφερε ότι οι 81.866 σημειώθηκαν στις ΗΠΑ, τη χώρα όπου κατασκευάζεται η Mustang, ενώ 13.100 οχήματα πουλήθηκαν στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις μάλιστα ξεπέρασαν και την Porsche 911 σε 13 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές για τις πωλήσεις Mustang το 2017 ήταν η Γερμανία (5.742), το Ηνωμένο Βασίλειο (2.211), η Γαλλία (942), το Βέλγιο (900), και η Σουηδία (512).