Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Το 95% όλων των ατυχημάτων προκαλούνται καθαρά από λάθος του οδηγού

Το 95% όλων των ατυχημάτων προκαλούνται καθαρά από λάθος του οδηγού

Το 95% όλων των ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους και κατά συνέπεια στους ελληνικούς προκαλούνται καθαρά από λάθος του οδηγού. Έχουν να κάνουν με την κακή πρόβλεψη της κατάστασης, την μη σωστή αντίδραση κατά τη διάρκεια του κινδύνου, την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την απροσεξία και την απασχόληση με θέματα που δεν σχετίζονται με την οδήγηση (π.χ. κινητό).